Uwaga! Materiały do pobrania, zawierające zebrane lub opracowane przez e-WGT dane, chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać z podaniem źródła wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Każde inne użycie tych materiałów wymaga uzyskania od e-WGT zgody na piśmie.

Pobierz historyczne dane tygodniowe: Pszenica Żyto

Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne
Kliknięcie na wykres spowoduje otwarcie okna z archiwalnymi informacjami rynkowymi e-WGT z danego tygodnia.

 


Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. (2017-08-18)

W tygodniu 07-13.08.2017 ceny zakupu zbóż w krajowych punktach skupu ustabilizowały się, po kilku tygodniach silnych spadków. W okresie żniw ceny średnie głównych zbóż pozostają na poziomie o ok. 10% wyższym niż przed rokiem. W gronie raportowanych przez Min. Rol. zbóż cena średnia krajowa czterech spadła, ale pięciu wzrosła. Tygodniowa zmiana cen średnich była w analizowanym tygodniu niewielka i mieściła się w zakresie od minus 10 zł/t (żyto konsumpcyjne), do plus 13 zł/t (pszenica konsumpcyjna). Więcej…


Kolejne minima w notowaniach unijnych i amerykańskich kontraktów na zboża, ale oleiste zamknęły sesję na plusach (2017-08-17)

Zamknięcie notowań zbóż i oleistych - czwartek, 17-08-2017: Więcej…


Kolejne spadki na giełdowym rynku zbóż (2017-08-16)

Zamknięcie sesji z 16-07-2017: Więcej…


Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. (2017-08-16)

W tygodniu 31.07-06.08.2017 nastąpił silny spadek cen większości zbóż. Po wcześniejszej przecenie na rynku jęczmienia przyszedł czas na pozostałe zboża trafiające do punktów skupu. Tygodniowe dane Min. Rol. pokazały nawet kilkunastoprocentowy spadek cen średnich krajowych pszenicy, żyta, owsa i pszenżyta. W strukturze obrotu nastąpił gwałtowny wzrost udziału pszenicy z 41% (tydzień wcześniej) do 64%, kosztem jęczmienia, który dominował w tygodniu poprzedzającym. Więcej…


Nowe wielomiesięczne minima notowań zbóż i soi w Chicago (2017-08-15)

  Zamknięcie wtorkowej sesji na rynku zbóż i oleistych (15-08-2017): Więcej…